ASTERISCO

Bu lineer ve minimal sistem ise yalın hatları sayesinde operasyondan yöneticiye kadar bir ofiste oldukça fazla kullanım alanı bulmaktadır. Strüktürün sahip olduğu ayak ve çapraz kirişler, sistemin dayanıklı ve bir o kadar da kolay monte edilebilir ve esnek olmasını sağlamaktadır.