EVOLUTION


Bu serinin yapısı: Menteşeli üst, yatay ve düşey kirişlerden meydana gelmektedir. Fiziksel olarak oldukça sağlam olan bu sistem, değişik kombinasyonlar üreterek ofis alanlarında tasarruf eder. Yatay ve düşey kirişler dışında masaüstünde kullanılan malzemenin zenginliği, sistemin en büyük. artılarından biridir